• Tekenclub aanmelden

  Je kan je weer aanmelden voor de nieuwe lessen bij de Tekenclub van Alleskids.nu.
 • Wie is..

  Alleskids.nu is gericht op de ontwikkeling die kinderen doormaken om tot een tevreden en gelukkig leven te komen. Read More
 • 1
 • 2

Visie

Herkomst van de term coaching:
Volgens Van Dale Etymologisch Woordenboek betekende ‘coaching’ van oorsprong: ‘iemand naar een koets brengen’. Vroeger maakte men het die persoon gemakkelijk, installeerde hem of haar in de koets en zorgde ervoor dat hij zich tijdens de reis comfortabel voelde en op tijd op de plaats van bestemming aankwam.

Bij deze omschrijving is de bijdrage van de te coachen persoon wel heel erg passief: zitten, zich door elkaar laten schudden en hopen niet te worden overvallen door struikrovers. Mijn visie op coaching is anders: ik begeleid uw kind op de weg naar zijn doel. Ik vraag, ik zet aan tot denken, ik probeer bewustwording te creëren, ik reik tools aan, maar uw kind zal zelf hard werken (met uw steun) om dingen eigen te maken, te oefenen, gedrag in de praktijk te brengen, kortom om zijn doelen te bereiken.

Coaching is vrijwillig, maar niet vrijblijvend, vaardigheden komen nu eenmaal niet aanwaaien. Mijn ondersteuning in de vorm van coaching is meestal kortdurend en doelgericht.

Ik

 • kijk minder naar oorzaken, maar meer naar oplossingen. Ik focus me op mogelijkheden en het leren van vaardigheden om tot deze oplossingen te komen.
 • ben creatief in het onderzoeken, ontwikkelen en inzetten van verschillende technieken, materialen en vaardigheden die uw kind leiden naar de eigen oplossingen en antwoorden.
 • geef uw kind inzicht in eigen handelen
 • ontdek samen met uw kind patronen die belemmerend kunnen werken voor zijn ontwikkeling.
 • kan veel, maar niet alles. Kindercoaching is geen therapie. Als duidelijk wordt dat ik uw kind niet voldoende of verder kan helpen, verwijs ik naar andere deskundigen.

Ik coach op een positieve, handelings- en oplossingsgerichte wijze en ga uit van hetgeen uw kind al kan, of wat al lukt. Ieder mens is uniek met al zijn krachten en talenten. Ik maak tijdens de begeleiding gebruik van die eigen kracht en - vaak onbewuste - innerlijke bronnen. Ik denk in oplossingen, kansen en te leren vaardigheden in plaats van in problemen of oorzaken. Ik kijk naar het kind als geheel door de verschillende brillen van diverse verklaringsmodellen. Dit helpt bij het kiezen van de juiste aanpak. Steeds weer ga ik uit van de vraag: “Wat is er nodig om uw kind zichzelf te laten helpen?”.

Tijdens dit proces kijk ik ook naar de omgeving van uw kind. Het gedrag wordt immers mede gemaakt door zijn omgeving met diens invloeden. Dat kan uw gezin zijn, de familie, maar ook de school, de sportclub, de vrienden of de hobby’s. Het een staat niet los van het ander.

Ik werk vanuit de volgende kernwaarden:

 • kind-eigen oplossingsvermogen
 • oplossingsgericht
 • handelingsgericht
 • doelgericht
 • resultaatgericht

f

Privacyverklaring

Ook Alleskids.nu heeft een nieuwe privacyverklaring opgesteld.

m

Contact ons

Heb je een vraag? Neem contact op via ons contactformulier

G

Volg onze Facebook

Volg de Alleskids.nu facebookpagina om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws.