• Tekenclub aanmelden

  Je kan je weer aanmelden voor de nieuwe lessen bij de Tekenclub van Alleskids.nu.
 • Wie is..

  Alleskids.nu is gericht op de ontwikkeling die kinderen doormaken om tot een tevreden en gelukkig leven te komen. Read More
 • 1
 • 2

Werkwijze

ALLESKIDS.nu sluit aan bij de beleveniswereld van uw kind.
Het ene kind praat liever, het andere speelt graag of is liever creatief bezig. Uw kind bepaalt meestal zelf met welke middelen het wil werken. Tijdens begeleiding maak o.a. gebruik van verhalen, gesprekken, visualisaties, rollenspelletjes, tekenen, knutselen, ontspanningstechnieken, relativisme, zelfspraak, (prenten)boeken, metaforen en verhalen schrijven. Uitgangspunt is steeds dat de gekozen werkwijze voor uw kind helpend is, zodat het zijn doelen kan bereiken.

Ik start altijd met een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek van een klein uurtje. Tijdens dit gesprek wordt u geïnformeerd over de werkwijze, spreek ik de praktische zaken met u door en bekijken we samen of ALLESKIDS.nu het juiste adres is voor de begeleiding van uw kind.
Het is fijn als uw kind hierbij aanwezig is.
Het kan echter wel eens voorkomen dat het wenselijk is om eerst zonder uw kind te komen praten. Dit bespreken we tijdens het maken van de afspraak.

Als u besluit met mij in zee te gaan, volgt, als dat nog nodig is, de intake. Hierbij is ook uw kind aanwezig. In dit gesprek worden uw gezamenlijke doelen en verwachtingen besproken. Aan de hand van deze intake wordt samen met uw kind, in overleg met u als ouder en/of met de leerkracht, een behandelplan gemaakt.
Het kan ook voorkomen dat het kennismakingsgesprek en de intake gecombineerd worden. Na de intake start het begeleidingstraject.

Mijn werkwijze kan het best getypeerd worden als handelings- en oplossingsgericht. Ik werk niet volgens vaste methodieken, maar pas mijn werkwijze en aanpak aan aan het karakter en de omstandigheden van uw kind. Enkele werkvormen en methodieken zijn:

 • Kids Skills/Mission Impossible (Ben Furman/oplossingsgerichte gesprekstechnieken)
 • Tekenen als cratieve werkvorm
 • MatriXmethode (Ingrid Stoop)
 • visualisatie/ontspanningsoefeningen
 • mindfulness voor kinderen

Bij de begeleiding werken we altijd samen aan doelen, gewenst gedrag en resultaat. Het belangrijkst is, dat uw kind vertrouwen heeft in mij, dat er een klik is!

Omdat elk kind uniek is en iedere situatie anders kan ik van tevoren niet precies voorspellen hoe het traject zal verlopen en hoeveel sessies er nodig zijn. Bij de coachingstrajecten zijn vaak vijf tot zeven afspraken voldoende om samen tot oplossingen te komen. Kort overleg is bij de begeleiding inbegrepen. Na ongeveer vijf bijeenkomsten volgt een oudergesprek. Dat kan een tussenevaluatie zijn, waarin we de tot dan toe behaalde resultaten en het vervolgtraject bespreken. Het kan ook een eindgesprek zijn omdat de gestelde doelen behaald zijn. Elke coachingssessie duurt 45 contactminuten.

Een persoonlijk begeleidingstraject (geen kortdurende coaching) duurt meestal langer. Het aantal bijeenkomsten wordt in overleg met u vastgesteld. De begeleiding kan op mijn praktijk of bij u thuis plaatsvinden.


f

Privacyverklaring

Ook Alleskids.nu heeft een nieuwe privacyverklaring opgesteld.

m

Contact ons

Heb je een vraag? Neem contact op via ons contactformulier

G

Volg onze Facebook

Volg de Alleskids.nu facebookpagina om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws.