• Tekenclub aanmelden

    Je kan je weer aanmelden voor de nieuwe lessen bij de Tekenclub van Alleskids.nu.
  • Wie is..

    Alleskids.nu is gericht op de ontwikkeling die kinderen doormaken om tot een tevreden en gelukkig leven te komen. Read More
  • 1
  • 2

Privacyverklaring

 (Onderwijs)praktijk Alleskids.nu Beuningen

 (Onderwijs)praktijk Alleskids.nu, gevestigd aan Oerdonk 24 te 6641 LJ Beuningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

W:           www.alleskids.nu
E:           Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Adres:   Oerdonk 24
               6641 LJ Beuningen
 T:          +31 616799060

Marja Teunissen is de Functionaris Gegevensbescherming van (Onderwijs)praktijk Alleskids.nu. Zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

(Onderwijs)praktijk Alleskids.nu verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Personalia ( voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum)
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

(Onderwijs)praktijk Alleskids.nu  heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

(Onderwijs)praktijk Alleskids.nu verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om onze dienstverlening optimaal af te kunnen stemmen op de cliënt en om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

Voor het afhandelen van uw betaling.

4. Geautomatiseerde besluitvorming

(Onderwijs)praktijk Alleskids.nu neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van (Onderwijs)praktijk Alleskids.nu) tussen zit.

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 (Onderwijs)praktijk Alleskids.nu bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Categorie Bewaartermijn Reden
Personalia 3 jaar om onze overeenkomst met u na te kunnen komen en u nazorg te kunnen verlenen
Adresgegevens 3 jaar om onze overeenkomst met u na te kunnen komen en u nazorg te kunnen verlenen
Telefoonnummer       3 jaar om onze overeenkomst met u na te kunnen komen en u nazorg te kunnen verlenen
E-mailadres 3 jaar om onze overeenkomst met u na te kunnen komen en u nazorg te kunnen verlenen
Financiële administratie 7 jaar om te voldoen aan de verplichtingen die de Belastingdienst stelt aan ondernemers.
     

6. Delen van persoonsgegevens met derden

(Onderwijs)praktijk Alleskids.nu verstrekt uitsluitend met uw schriftelijke toestemming gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

(Onderwijs)praktijk Alleskids.nu gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door (Onderwijs)praktijk Alleskids.nu en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een schriftelijk verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

(Onderwijs)praktijk Alleskids.nu wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

(Onderwijs)praktijk Alleskids.nu neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


f

Privacyverklaring

Ook Alleskids.nu heeft een nieuwe privacyverklaring opgesteld.

m

Contact ons

Heb je een vraag? Neem contact op via ons contactformulier

G

Volg onze Facebook

Volg de Alleskids.nu facebookpagina om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws.