• Tekenclub aanmelden

    Je kan je weer aanmelden voor de nieuwe lessen bij de Tekenclub van Alleskids.nu.
  • Wie is..

    Alleskids.nu is gericht op de ontwikkeling die kinderen doormaken om tot een tevreden en gelukkig leven te komen. Read More
  • 1
  • 2

Rekenen

Dyscalculie of een zwakke rekenaar?

Dyscalculie is een leerstoornis op het gebied van rekenen. Het woord dyscalculie komt uit het Grieks en Latijn en betekent letterlijk: slecht kunnen rekenen. Het voorvoegsel "dys" komt uit het Grieks en betekent "slecht". "Calculie" komt uit het Latijn en betekent "rekenen". Dyscalculie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen met het leren en het vlot en accuraat oproepen en toepassen van reken-wiskundekennis. Het gaat dikwijls samen met nog een aantal andere beperkingen, zoals een zwak ruimtelijk inzicht, moeite met klokkijken, slechter geheugen, spellingsproblemen, gebrek aan inzicht.

Er is pas sprake van dyscalculie als uw kind, ondanks extra begeleiding van school en thuis, blijft behoren tot de 10% zwakste rekenaars. Is dat niet het geval, dan wordt er gesproken van een rekenprobleem. De oorzaak van het rekenprobleem moet bij dyscalculie dus in het kind liggen en niet in de omgeving. Er zijn aanwijzingen dat het een aangeboren erfelijke stoornis is, met een neurologische achtergrond.
Ongeveer 10% van alle kinderen heeft rekenproblemen en ongeveer 2% van alle kinderen dyscalculie.
(Bronnen: http://www.dyscalculie.org en http://nl.wikipedia.org/wiki/Dyscalculie 23-02-2012).

Als uw kind begeleid wordt bij ALLESKIDS.nu dan start de remediëring op het punt waar de hiaten zijn ontstaan.
Dat betekent dat ik eerst een diagnostisch rekenonderzoek doe, zodat de hiaten duidelijk in kaart gebracht worden. Meestal zijn de hiaten ontstaan bij de basis van het rekenen (het automatiseren). Vervolgens gaan we werken aan deze moeilijkheden.
Het is echter ook mogelijk dat uw kind de basisvaardigheden beheerst, maar rekenen moeilijk vindt en meer uitleg en tijd nodig heeft om te oefenen. Dan werk ik methodevolgend. Dat wil zeggen dat ik in de begeleiding aansluit bij de methode en rekenonderwerpen die op school op dat moment aan bod komen.


f

Privacyverklaring

Ook Alleskids.nu heeft een nieuwe privacyverklaring opgesteld.

m

Contact ons

Heb je een vraag? Neem contact op via ons contactformulier

G

Volg onze Facebook

Volg de Alleskids.nu facebookpagina om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws.