• Tekenclub aanmelden

    Je kan je weer aanmelden voor de nieuwe lessen bij de Tekenclub van Alleskids.nu.
  • Wie is..

    Alleskids.nu is gericht op de ontwikkeling die kinderen doormaken om tot een tevreden en gelukkig leven te komen. Read More
  • 1
  • 2

Taal / Lezen

Dyslexie of zwakke lezer/speller?

Als uw kind na een half jaar intensieve lees- en/of spellingbegeleiding nog steeds behoort tot de 10% zwakste lezers en/of spellers, dan kan er sprake zijn van dyslexie. Gaat uw kind echter wel vooruit, maar blijft het lezen/spellen moeilijk vinden, dan heet het dat uw kind een lees- en/of spelprobleem heeft, maar geen dyslexie heeft. In beide gevallen heeft uw kind echter ondersteuning nodig bij het leren lezen en spellen. Helaas komt het nogal eens voor dat, door alle bezuinigingen in het onderwijs, scholen niet meer in staat zijn deze kinderen de frequente, individuele instructie en begeleide inoefening kunnen bieden die zij nodig hebben om vooruit te komen in hun lees- en spellingsontwikkeling. Dan is een extern traject, zoals ALLESKIDS.nu biedt, een mogelijkheid.

Ik werk met een gestructureerde aanpak die ook dyslexiebehandelaars bieden en sluit aan bij de methodes op school. Ik vind het belangrijk dat er goed overleg is met ouders en school. Pas dan kan een optimaal resultaat worden bereikt.
Mijn remedial teaching is gebaseerd op de instructiewijze ‘Zo leer je kinderen lezen en spellen’ van José Schraven en ‘Taal in blokjes’. Om de aangeboden lees- en leerstrategieën te automatiseren krijgt uw kind huiswerkopdrachten mee. Om effect te hebben van de aangeboden hulp moet uw kind hieraan 5x per week ongeveer 15 minuten aan werken. Hierover krijgt u als ouder uitleg en een schema mee naar huis waarin precies staat wat uw kind moet doen, zodat u kunt helpen als dat nodig is.

Ik maak in de remedial teaching graag een koppeling met de gebruikte methode van school. Op deze manier is uw kind sneller in staat het geleerde ook op school toe te passen.

Taal in blokjes is gebaseerd op de F&L® methode en is in 1978 ontwikkeld door Thalita Boumans bij Stichting Taalhulp. Dit is een stichting die gespecialiseerd is in onderzoek en behandeling van dyslexie. Taal in blokjes is een cognitieve taalkundige methode voor technisch lezen en spellen. De kenmerken van de methode zijn fonologisch (gebaseerd op klanken en woordstructuren), visualisatie (gebruik van kleuren) en multi-sensorieel (woorden bouwen met blokjes). De methode gaat uit van de klanken en structuur van de taal en werkt met klankregels. Uit ervaring blijkt dat deze methode in korte tijd een aantoonbare groei in de lees- en spellingontwikkeling bewerkstelligt.

Zie voor meer informatie over de methode:

Stichting Taalhulp of Taal in blokjes

of over dyslexie:

Stichting Taalhulp Dyslexie.


f

Privacyverklaring

Ook Alleskids.nu heeft een nieuwe privacyverklaring opgesteld.

m

Contact ons

Heb je een vraag? Neem contact op via ons contactformulier

G

Volg onze Facebook

Volg de Alleskids.nu facebookpagina om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws.