• Tekenclub aanmelden

    Je kan je weer aanmelden voor de nieuwe lessen bij de Tekenclub van Alleskids.nu.
  • Wie is..

    Alleskids.nu is gericht op de ontwikkeling die kinderen doormaken om tot een tevreden en gelukkig leven te komen. Read More
  • 1
  • 2

Werkwijze

ALLESKIDS is een praktijk, gespecialiseerd in individuele leerlingbegeleiding, zowel op sociaal-emotioneel als leergebied.

Remedial teaching is een begeleiding voor een leerprobleem. Soms kan hierbij echter ook een sociaal-emotionele aspect een rol spelen. Voorbeelden hiervan zijn problemen met werkhouding of concentratie en gevoelens van onzekerheid of faalangst.
AD(H)D of ASSproblematiek kan ook van invloed zijn op leerprestaties. Daarom besteed ik tijdens de begeleiding ook aandacht aan onderliggende problematieken.

Na een intake (gesprek waarin gegevens verzameld worden over uw kind), eventueel enkele testen en informatie van school of andere betrokkenen kan ik inschatten waar het probleem zit. Wanneer dit duidelijk is, stellen we gezamenlijk (kind, ouders en ik) een behandelplan op. Hierin staan concrete doelen beschreven die bereikt willen worden.
Dit plan is altijd maatwerk, aangepast aan de begeleidingsbehoefte en leerstijl van uw kind. Door middel van een logboek worden de vorderingen bijgehouden. Na een periode van 12 weken volgt een evaluatie en wordt het plan, indien nodig, bijgesteld en opnieuw met u als ouder (en school) besproken.

De tijdsduur van een bijeenkomst is per keer 45 contactminuten. Soms kan er een reden zijn om hier van af te wijken. Een remedial teachingstraject duurt minimaal 12 weken, één of meerdere keren per week. De bedoeling is dat uw kind na deze periode (of eventueel na een verlenging) weer met de groep op school mee kan doen.

De behandeling vindt meestal plaats bij mij in de praktijk. In overleg én met toestemming van school kan dit echter ook plaatsvinden op school en onder schooltijd. Het contact met de school is voor de behandeling van wezenlijk belang. Uw kind is gebaat bij een prettige samenwerking tussen ouders, school en remedial teacher. Ik werk, waar mogelijk, in aansluiting bij de methodes die uw kind op school gewend is te gebruiken.


f

Privacyverklaring

Ook Alleskids.nu heeft een nieuwe privacyverklaring opgesteld.

m

Contact ons

Heb je een vraag? Neem contact op via ons contactformulier

G

Volg onze Facebook

Volg de Alleskids.nu facebookpagina om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws.